ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายระยะเวลาการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2556
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2556   เขตปศุสัตว์ เกษตรกรผู้ 1-5 พ.ค. ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 3-9 มิ.ย. เลี้ยงสัตว์(ครัวเรือน) 6-12 พ.ค. 13-19 พ.ค. 20-26 พ.ค. 27 พ.ค. -2 มิ.ย. เขต 3         &n ....
[อ่านทั้งหมด]
คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556  และคู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556 [อ่านทั้งหมด]
การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2555
Update : 6 พ.ย.55 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dld.go.th/ict/th/index.php?option=com_content&view=article&id=611:survey-55&catid=234:survey-54&Itemid=100 [อ่านทั้งหมด]
การแก้ไขข้อมูลที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
วิธีแก้ไขข้อมูล ฐปศ.1 ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว      สำหรับการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกและยืนยันเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2555 นี้ ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลเพื่อมาทำการแก้ไขข้อมูลเองได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ศูนย์สารสนเทศส่งข้อมูลกลับไปให้ หรือไม่ต้องรอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทำการตั้งข้อสังเกตกลับไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้    1) ตรวจสอบสถานะของข้อมูล  ซึ่งมี  3 สถานะหลักๆ ได้แก่ (1.1)กำลังบันทึกโดย อบต., (1.2)รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล และ ....
[อ่านทั้งหมด]
เข้าสู่ระบบ
Username
Password
เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป
คำถามที่พบบ่อย
รายการข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
Copyright © 2010 Department(Information Technology Center) of Livestock Development. All right reserved.
หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อได้ที่กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2331-2 โทรสาร : 02-653-4925 Email: survey@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1280 * 1024 pixels และ Internet Explorer ตั้งแต่ version 7.0 ขึ้นไป